• CAS Suceava, in curs de incheiere a unor noi contracte cu furnizorii de servicii medicale

    Articol publicat pe www.informatiata.ro - la data de 07-03-2017


    Casa de Asigurari de Sanatate Suceava va desfasura in aceasta luna procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice pe toate domeniile de asistenta medicala, in conformitate cu legislatia in vigoare. In vederea incheierii contractelor/actelor aditionale pe acest an, furnizorii trebuie sa depuna la CAS Suceava, in perioada 13-17 martie, cererile, insotite de documentele necesare. Calendarul de contractare si listele cu documentele pentru fiecare tip de asistenta medico-farmaceutica sunt afisate la sediul CAS si pe pagina de web a CAS Suceava: www.cassv.ro. Pentru furnizorii care la data de 31.03.2017 se afla in contract cu CAS Suceava, contractele pentru anul 2016 se prelungesc, la cererea furnizorilor si pe baza documentelor pe care le vor depune, prin acte aditionale valabile pentru perioada 01.04.2017 - 31.12.2017. Furnizorii care nu se afla in contract cu CAS Suceava vor depune cererea pentru intrare in relatii contractuale si documentele necesare, urmand a fi incheiate contracte cu valabilitate 01.04.2017 - 31.12.2017.Documentele necesare incheierii contractelor, depuse in copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" si prin semnatura reprezentantului legal, pe fiecare pagina. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor."In aceasta perioada vom organiza intalniri de lucru cu reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Suceava, Colegiului Judetean al Medicilor, Asociatia Medicilor de Familie, Colegiul Judetean al Farmacistilor si conducerile spitalelelor din judet in vederea finalizarii procesului de contractare.La aceasta data avem incheiate cu furnizorii de servicii medico-farmaceutice un numar de 713 contracte", a declarat puratoarea de cuvant a CAS Suceava, Anda Salagean.