500 de controale au fost efectuate în luna februarie de inspectorii din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică (S.C.S.P.) din cadrul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Suceava.
În obiectivele din categoria nonaliment, inspectorii din cadrul S.C.S.P. au efectuat 321 controale, pentru neconformităţile constatate fiind aplicate sancțiuni contravenționale constând în șase amenzi în valoare totală de 27.000 lei, trei avertismente iar la o unitate de cazare a fost suspendată activitatea.
Controalele efectuate în obiectivele din categoria nonaliment au cuprins: zece controale la categoria apă, 11 controale în unități de turism, fiind aplicate două amenzi în valoare de 14.000 lei, patru controale în unităţi din categoria mediu, 11 controale în obiective din categoria cosmetice ( au fost verificate 77 de produse cosmetice, pe diferite tipuri); 118 controale la utilizatorii profesionali de produse biocide ( unităţi sanitare, unităţi de turism, cabinete de înfrumuseţare, unităţi de alimentaţie publică); 23 de controale în unităţi de învăţământ (la o unitate de învățământ liceal a fost aplicată o amendă în valoare de 5000 lei); 64 controale în unităţi sanitare fără paturi (din care: 15 controale în unităţi de medicină primară; 12 în unităţi de asistenţă medicală ambulatorie; 31 controale în unităţi de asistenţă de medicină dentară; două controale în laboratoate de analiza medicale, trei controale în centre de hemodializă, un control în unități sociomedicale, a fost verificat și un cabinet de tehnică dentară și au fost efectuate și patru recontroale, fiind aplicate patru sancțiuni:trei avertismente și o amendă în valoare de 2.000 lei.
A fost verificat un spital, au fost efectuate și 70 controale vizând activitatea de colectare, depozitare şi de neutralizare a deşeurilor periculoase în unităţi sanitare (din care un număr de 27 controale la producători mici de deşeuri periculoase, 42 controale la producătorii mijlocii de deşeuri periculoase și un control la producătorii mari de deșeuri periculoase; au verificate nouă unități din categoria cabinete de înfrumusețare, fiind aplicate două amenzi, în valoare totală de 6.000 lei.
„O parte dintre unităţile din categoria nonaliment controlate, au prezentat o serie de neconformităţi: neasigurarea supravegherii sănătății lucrătorilor prin efectuarea examenelor medicale, desfășurarea activității fără certificatul de instruire profesională privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, nerespectarea regulilor de igienă în unități de folosință publică, nerespectarea protocolului complet de sterilizare în funcție de metoda aplicată, a instrumentarului din domeniul sanitar și de înfrumusețare și lipsa produselor biocide și a aparaturii pentru sterilizarea instrumentarului. Suspendarea de activitate la o unitate de cazare a fost aplicată pentru lipsa documentelor de reglementară sanitară, starea necorespunzătoare de întreținere a spațiilor de cazare și a cazarmamentului, pentru neîntreținerea grupurilor sanitare în permanentă stare de curățenie, acestea fiind și în stare avansată de degradare și pentru lipsa materialelor pentru efectuarea curățeniei și lipsa produselor biocide”, a precizat Silvia Boliacu, directorul executiv al DSP Suceava.
În obiectivele din categoria aliment, inspectorii din cadrul S.C.S.P. au efectuat un număr total de 179 controale. Pentru deficienţele constatate în unităţile alimentare controlate, au fost aplicate 13 amenzi în valoare totală de 19.600 lei. Controalele efectuate în obiectivele din categoria aliment au cuprins: 30 controale la producători și ambalatori, două controale la distribuitori și transportatori, 94 controale la retaileri; 47 controale în unităţi din sectorul servicii alimentare și șase controale la producătorii primari de produse alimentare care vând direct consumatorului final.
O parte dintre unităţile din categoria aliment controlate, au prezentat o serie de neconformităţi: neasigurarea înregistrării temperaturii în spaţiile frigorifice, depozitarea necorespunzătoare a ambalajelor și a produselor alimentare, nemarcarea vizibilă a suprafețelor de lucru, neefectuarea operațiunilor de curățenie a locului de muncă și a utilajelor, neefectuarea de către personalul angajat a cursurilor de însuşire a noţiunilor fundamentale de igienă.
De asemenea, inspectorii Serviciului de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Suceava au efectuat controale în cadrul acţiunilor tematice cuprinse în Planul naţional de acţiuni tematice de control în sănătate publică pentru anul 2020: „ Acțiune tematică de control în unitățile de dializă publice și private privind conformarea la legislația în vigoare” și ”Acțiune tematică de control privind verificarea respectării legislației în vigoare privind apele minerale naturale îmbuteliate și apele potabile îmbuteliate”, precum și controale în cadrul acțiunilor tematice județene: ”Acţiune tematică de control privind condiţiile de utilizare a aditivilor alimentari, efectuarea examenelor medicale şi a cursurilor de igienă la producători de produse din carne și panificație” și ”Acțiune de control privind condițiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din mediul urban”. În decursul lunii februarie 2020 au fost rezolvate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, un număr de 21 de sesizări. Activitatea de inspecţie desfăşurată de către personalul S.C.S.P. a fost completată cu efectuarea a șapte acţiuni de îndrumare şi consultanţă şi două acţiuni comune cu alte autorităţi.

Oferta SAVCOM 6 - 12 Decembrie ȘEDINȚE FOTO CRĂCIUN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here