Universitatea Ștefan cel Mare Suceava își suspendă activiatea temporar din cauza amenințării coronavirusului.
Consiliului de Administrație (CA) al Universităţii a dispus următoarele măsuri:

– suspendarea, începând cu data de 12.03.2020 și până la data de 1.04.2020 inclusiv, a tuturor activităților didactice care implică întâlnirea față în față între cadre didactice și studenți;
în perioada de suspendare, se solicită titularilor de curs, seminar și proiect să transmită studenților, prin mijloace electronice, suporturile de curs, seminar și proiect și să susțină un dialog cu studenții, tot prin mijloace electronice;
în cazul cursurilor, seminariilor sau proiectelor pentru care susținerea activității didactice nu poate fi efectuată prin mijloace electronice, odată cu reluarea activităților didactice, acestea se vor reprograma în orar;
activitățile didactice susținute în regim de plata cu ora (PO) se vor efectua în același mod ca și activitățile aferente normelor de bază;
pentru anii terminali, se recomandă ca în această perioadă să se lucreze și la proiectele/lucrările de diplomă/licență/disertație;
toate activitățile de laborator, la disciplinele la care sunt prevăzute aceste activități didactice, vor fi reprogramate după reluarea activităților didactice. Dacă perioada de suspendare se va prelungi, se va lua în calcul prelungirea semestrului II și decalarea susținerii examenelor de finalizare a studiilor.
Legat de situația studenților cazați în căminele USV, membrii CA au hotărât următoarele:

– căminele studențești se vor închide începând cu data de 16.03.2020 până la finalul perioadei de suspendare, cu excepția unui cămin, în care vor putea fi cazați, cu aprobarea rectorului sau prorectorului de resort, doar studenții care au o situație specială;
deoarece înaintea reluării activităților în campus se va efectua o amplă dezinfecție și având în vedere că pe durata suspendării activităților în campus este posibil să fim obligați să punem la dispoziția autorităților camerele de cămin în vederea cazării persoanelor aflate în carantină, studenții au obligația să-și ia lucrurile personale din camere.
Activitatea de cercetare, activitatea în proiecte și activitățile administrative indispensabile vor continua, cu respectarea strictă a măsurilor de igienă și a regulilor recomandate de Ministerul Sănătății.

Oferta SAVCOM 18 - 23 Octombrie

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here