Directorul Casei Judeţene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, face apel la elevii şi studenţii care beneficiază de pensie de urmaş să facă diligenţele necesare în vederea depunerii la Casa Judeţeană de Pensii Suceava a adeverinţei de elev /student – pentru a evita suspendarea drepturilor de pensie începând cu data de 01.10.2019. Constantin Boliacu, reaminteşte elevilor şi studenţilor că, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, pentru beneficiarii pensiei de urmaş care nu fac dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs. Astfel, copiii urmaşi în vârstă de peste 16 ani, care frecventează o formă de învăţământ – cursuri de zi au obligaţia de a prezenta la Casa Judeţeană de Pensii Suceava, adeverinţa de elev, însoţită de un cupon de pensie şi copia actului de identitate a copilului urmaş sau al tutorelui, unde este cazul. Din docuemnte trebuie să rezulte că aceștia urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii. Adeverinţa eliberată după începerea anului şcolar, va fi depusă până la data de 20.09.2019. Studenţii urmaşi, în vârstă de până la 26 ani, au obligaţia ca până la data de 20.09.2019 să depună o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că îşi continuă studiile în anul universitar 2019-2020. Modelul declaraţiei poate fi descărcat de pe site–ul CJP Suceava. După începerea anului universitar, până la data de 18.10.2019, studenţii urmaşi au obligaţia de a depune adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte că urmează o formă de învăţământ superior în anul universitar 2019-2020, însoţită de un cupon de pensie şi copia actului de identitate a copilului urmaş sau a tutorelui, unde este cazul. Nedepunerea declaraţiei pe propria răspundere până la data de 20.09.2019, conduce la neplata drepturilor de pensie de urmaş, începând cu data de 01.10.2019.
În cazul în care studenţii urmaşi nu vor depune adeverinţa prin care se face dovada continuării studiilor până la data de 18.10.2019, pensia de urmaş aferentă lunii noiembrie 2019 va fi reţinută de la plată, a precizat Constantin Boliacu. Drepturile de pensii reţinute, se vor plăti în luna următoare prezentării documentelor solicitate.

Oferta SAVCOM 18 - 23 Octombrie

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here