Toți membrii din fosta conducere a Spitalului Județean Suceava sunt cercetați penal pentru că spitalul a devenit focar de COVID-19 și a îmbolnăvit un oraș. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au anunțat joi că au calitatea de suepcți în dosarul derulat la spital:managerul – Vasile Râmbu, directorul medical – Mircea Macovei, directorul de îngrijiri – asistenta Doina Chirap și medicul Cătălina Zorescu epidemiolog în cadrul DSP Suceava și coordonator al Compartimentului de Prevenire a Infecțiilor. Ei sunt cercetați pentru: abuz în serviciu, neluarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă și zădărnicirea combaterii bolilor. În perioada 17 – 18 iunie 2020 celor patru persoane le-a fost adusă la cunoştinţă calitatea de suspect. În prezent cauza este instrumentată de procurori din cadrul Parchetuluide pe lângă Tribunalul Suceava împreună cu poliţişti din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

În sarcina primilor doi suspecţi, Râmbu și Macovei, s-a reţinut săvârşirea a câte unei infracţiunide abuz în serviciu, constând în aceea că: în perioada ianuarie 2020 – 25.03.2020, şi-au încălcat obligaţiile legale de a organiza, conduce şi administra spitalul astfel încât, pe de o parte,unitatea medicală să poată acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţăoricărei persoane care se prezintă la spital, iar pe de altă parte, spitalul să fie înpermanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, pentru a puteaparticipa cu toate resursele la înlăturarea efectelor pandemiei provocate de SARS-CoV-2. Procurorii consideră că faptele managerului Vasile Râmbu au avut ca rezultate directe blocarea activităţii de asistenţă medicală a spitalului, punerea unităţii medicale în imposibilitatea de a-şi îndeplinicele două principale obligaţii, definitorii pentru orice spital şi afectarea decisivă acapacităţii de răspuns a spitalului la situaţia de criză reprezentată de pandemia provocată de SARS-CoV-2, aceasta fiind o ameninţare reală la adresa vieţii şi sănătăţii populaţiei din întregul judeţ, cauzând în acest mod o vătămare intereselorlegitime ale persoanei juridice Spitalul Judeţean Suceava.

În ceea ce îl privește pe Mircea Macovei, procurorii spun că în perioada ianuarie 2020 – 23.03.2020 suspectul, în calitate de director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava şi-a încălcat obligaţia legală de a participa, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale, astfel încâtspitalul să fie în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în cazde război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză,pentru a putea participa cu toate resursele la înlăturarea efectelor pandemieiprovocate de SARS-CoV-2, fapta sa având ca rezultate directe blocarea activităţiide asistenţă medicală a spitalului, punerea unităţii medicale în imposibilitatea de a-şi îndeplini una dintre cele două principale obligaţii, definitorii pentru orice spital şi afectarea decisivă a capacităţii de răspuns a spitalului la situaţia de criză reprezentată de pandemia provocată de SARS-CoV-2, aceasta fiind o ameninţare reală la adresa vieţii şi sănătăţii populaţiei din întregul judeţ.

În sarcina fiecăruia din cei patru suspecţi s-a reţinut săvârşirea a câte unei infracţiuni de neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, prev.de art. 349 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că:în perioada ianuarie 2020 – 25.03.2020 suspectul, în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava nu a luat măsuri utile,necesare şi eficiente pentru prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiei cu SARS-CoV-2 la Spitalul Judeţean Suceava, respectiv şi-a încălcat obligaţiile de îndrumare, coordonare şi control a activităţii de prevenire a îmbolnăvirii profesionale a personalului propriu al spitalului, deşi răspundea în mod direct de prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, creând astfel un pericol iminent de îmbolnăvire profesională la nivelul angajaţilor din cadrul Spitalului Judeţean Suceava, respectiv a încălcat atribuţii prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţiinr. 730/2018, precum şi atribuţii prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii nr.1101/2016.

În perioada ianuarie 2020 – 23.03.2020, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava nu a luat măsuri utile, necesare şi eficiente pentru prevenirea şi limitarea răspândiriii infecţiei cu SARS-CoV-2 la spital. Macovei şi-a încălcat obligaţiile legale privind elaborarea de măsuri destinate, printre altele, pentruprevenirea îmbolnăvirii profesionale a personalului propriu al spitalului, şi privind urmărirea şi controlul implementării acestora, deşi răspundea în mod direct de asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale.

În perioada ianuarie 2020 – 23.03.2020, suspecta Doina Chirap, în calitate de director de îngrijiri medicale al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava nu a luat măsuri utile, necesare şi eficiente pentru prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiei cu SARS-CoV-2 și a încălcat obligaţiile legale privind elaborarea de măsuri organizatorice destinate, printre altele, pentru prevenirea îmbolnăvirii profesionale a personalului propriu al spitalului, privind urmărirea implementării acestora, privind cunoaşterea şi respectarea lor la nivelul unităţii sanitare, privind controlul respectării acestora, deşi răspundea în mod direct de luarea măsurilor necesare pentru cunoaşterea şi respectarea de către personalul medical al spitalului a reglementărilor generale de sănătate şi securitate în muncă, destinate să prevină îmbolnăvirile profesionale, creând astfel un pericol iminent de îmbolnăvire profesională la nivelul angajaţilordin cadrul Spitalului Judeţean Suceava, respectiv a încălcat atribuţii prevăzute deOrdinului ministrului sănătăţii nr. 1628/2007, precum şi atribuţii prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/2016.

La rândul său, Cătălina Zorescu, cea care lucra și la DSP și în același timp era epidsemiolog la Spitalul Județean Suceava și la Spitalul Rădăuți, nu a luat măsurile utile,necesare şi eficiente pentru prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiei cu SARS-CoV-2 la Spitalul Judeţean Suceava, respectiv şi-a încălcat obligaţiile legale legatede activitatea Compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, privind prevenirea şi limitarea îmbolnăvirii profesionale a personalului propriu al spitalului, în contextul pandemiei provocate de SARS-CoV-2, creând astfel un pericol iminent de îmbolnăvire profesională la nivelul angajaţilor din cadrul Spitalului Judeţean Suceava, respectiv a încălcat atribuţii prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/2016.

Cei patru suspecți au încălcat ordinele de la centrul ale INSP și ale Ministerului Sănătății fapt ce a dus la infectări în masă

În sarcina fiecăruia din cei patru suspecţi s-a reţinut săvârşirea a câte unei infracţiuni de zădărnicire a combaterii bolilor, prev. de art. 352 alin. 2 şi alin. 5Cod penal, constând în aceea că: în intervalul de timp cuprins între ianuarie 2020 şi 23.03 – 02.04.2020,membrii comitetului director al Spitalului Judeţean Suceava care aveau atribuţii în domeniul asigurării asistenţei medicale, respectiv managerul, directorul medical, directorul de îngrijiri medicale şi coordonatorul Compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medical, nu au respectat măsurile dispuse la nivel central pentru prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiei provocate de SARS-CoV-2 (raportat la atribuţiile fiecăruia) după cum urmează:
– măsuri dispuse prin Legea nr. 95/2006:
– măsuri dispuse prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 730/2018, – măsuri dispuse prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1628/20073
– măsuri dispuse prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/2016, – măsuri dispuse prin Ordinul Comandantului Acţiunii, secretar de stat, şef alDepartamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 74525 din 18.03.2020,
– măsuri dispuse de Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin metodologii şialte documente similare, publicate pe site-ul oficial al instituţiei, www.insp.ro,iar nerespectarea tuturor acestor măsuri a dus la răspândirea infecţiei COVID-19 în interiorul Spitalului Judeţean Suceava, care a devenit focar de infecţie COVID-19 şi principal vector de răspândire a acestei infecţii în afara spitalului, în municipiul Suceava şi în judeţ, iar consecinţa directă a răspândirii infecţiei COVID-19 ca urmare a nerespectării măsurilor este decesul unei paciente.

Oferta SAVCOM 18 - 23 Octombrie

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here