Comisia mixtă numită din ordin al prefectului de Suceava a efectuat verificări în ceea ce privește modul în care a fost ridicat blocul din Sfântu Ilie a cărui acoperiș a fost smuls de vânt în urmă cu o lună și a descoperit ilegalități.

Conform constatărilor echipelor de control, sunt ilegalități în acest caz. Cea mai gravă este transformarea unor uscătoare din podul blocului în spații de locuit. Este vorba despre apartamentele rămase fără acoperiș și în care nu se mai poate locui din cauza infiltrațiilor de apă.

Din Procesul-verbal de constatare, încheiat de comisia din care au făcut parte reprezentanți ai Inspectoratului Județean în Construcții Suceava, Inspectoratului pentru Situații de Urgtuirea comisiei interinstituționale pentru verificarea documentelor tehnic, precum și a modului de edificare a clădirii cu bloc de locuințe situat în comuna Șcheia, afectată de feență al județului Suceava, Instituției Prefectului – județul Suceava, precum și Arhitectul Șef al Consiliului Județean Suceava și primarul comunei Șcheia, sintetizăm următoarele:

Execuția lucrărilor a început în baza autorizației de construcție nr 212/23.07.2007 pentru ”Executarea lucrărilor de construire pentru: Bloc de locuințe colective (S+P+4E) și branșament electric” satul Sfântul Ilie, strada Victoriei nr.23, comuna Șcheia, jud. Suceava. 

În data de 10.04.2008 a fost emisă o hotărâre de Consiliu Local al Comunei Șcheia – HCL nr. 47/ 10.04.2008 privind aprobare PUD – Bloc de locuințe D+P+5E+M (documentația aferentă acestei HCL nu cuprinde reglementări în conformitate cu art.48 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, în vigoare la acea dată). Ulterior a fost obținută o nouă autorizație de construcție, nr. 67/24.04.2009 emisă pentru ”Executarea lucrărilor de construire pentru: Intrare în legalitate a unui bloc de locuințe colective (D+P+4E+M).

În cadrul expertizei tehnice care a stat la baza emiterii autorizației de construire nr 67/24.04.2009 sunt precizate următoarele: 

Construcția se dezvoltă pe demisol, parter, 4 etaje și mansardă având destinația de bloc de locuințe. La demisol sunt spații destinate depozitării, la parter, etaje și mansardă sunt spații de locuit, iar în pod sunt spații destinate uscării rufelor. Acoperișul este de tip șarpantă din lemn, pe scaune, cu învelitoare din tablă multistrat. Planșeul podului este din lemn.

Comisia a constatat că pentru construcția cu destinația de locuit și având gradul de rezistență la foc III a fost depășită limita maximă acceptată și prevăzută de normele în vigoare deoarece în cadrul acestui proiect se menționează un regim de înălțime D+P+4E+M însă prin funcționalitatea podului, regimul real de înălțime este de D+P+4E+M1+M2.

Constructorul a ridicat aici o mansardă pe o altă mansardă iar acest lucru nu a fost autorizat.

Funcționalitatea podului a fost realizată prin proiectarea în cadrul spațiului acestuia a unor spații cu destinație clară – 6 uscătoare cu 6 spălătorii aferente.

Chiar pentru situația în care podul ar fi fost spațiu neutilizabil, proiectantul nu a prevăzut separarea dintre casa de scări și podul construcției cu pereți rezistenți la foc 2 ore și cu gol de acces în pod echipat cu ușă rezistentă la foc 45 minute și dispozitiv de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu conform prevederilor în vigoare.

Comisia a constatat, de asemenea, că nu au fost respectate prevederile proiectului tehnic al construcției de locuit în sensul că la nivelul mansardei M2 au fost aduse modificări de destinație celor 6 uscătoare, acestea devenind spații de locuit.

De asemenea, cel puțin trei Certificate de urbanism eliberate, nu conțin toate semnăturile.

Neavând la dispoziție toate documentele referitoare la edificarea construcției și a eventualelor intervenții ulterioare (Cartea Tehnică a Construcției), verificarea modului de edificare și starea tehnică a construcției poate fi corect evaluată în urma unei expertize tehnice la cerința esențială ”Rezistență mecanică și stabilitate”, întocmită de un expert tehnic atestat conform legii.

Prin Procesul Verbal de control privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, din 21.07.2021, a fost dispus asociației de proprietari nr. 78 Șcheia să ia legătura cu un expert tehnic atestat în vederea întocmirii unei expertize tehnice a construcției.

 

Oferta SAVCOM 25 - 31 Octombrie

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here