Alegeri locale 2020 – cetățenii vor veni cu măști în secțiile de votare, li se va lua temperatura la intrare iar în secții se va face dezinfecții repetate. Se permite intrarea simultană în secția de votare a maxim 5 persoane. Sunt doar câteva dintre măsurile de prevenire a COVID-19 care au fost impuse la alegerile locale. Majoritatea sarcinilor de organizare a secțiilor cu respectarea măsurilor de prevenire a coronavirusului cad în sarcina primarilor. 
Prefectura Suceava a transmir măsurile care trebuie respectate cu strictețe pe timpul votării de către alegători și candidați.
Astfel a fost instituită obligația respectării următoarelor măsuri la aceste alegeri locale:
– purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către candidaţii şi
echipele de campanie în timpul evenimentelor/ întrunirilor/ acţiunilor aferente campaniei
electorale
purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către participanţii la
procesul electoral (alegători, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, operatorii
de calculator, persoanele acreditate, candidaţii, delegaţii acreditaţi, personalul de pază,
personalul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare, informaticieni, personalul
centrelor operative de intervenţie pentru remedierea disfuncţionalităţilor Sistemului
informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal – SIMPV,
membrii biroului electoral de circumscripţie ierarhic), pe toată perioada în care se află în
sediul secţiei de votare şi în localul de vot.
– asigurarea distanţării fizice de minimum 1 metru între participanţii la procesul electoral;
– dezinfecţia periodică şi după fiecare contact direct cu alte persoane a mâinilor
participanţilor la procesul electoral;
dezinfecţia sediilor secţiilor de votare
– afişarea prin grija primarilor în locuri vizibile a regulilor de protecţie individuală, de
distanţare fizică, de igienă şi de acces în sediul secţiei de votare şi în localul de vot;
– stabilirea, pe cât posibil, prin grija primarilor a unor circuite separate de intrare şi de ieşire
în sediul secţiei de votare şi în localul de vot, precum şi marcarea corespunzătoare a
acestora cu indicatoare;
– marcarea prin grija primarilor a locurilor de staţionare în sediul secţiei de votare şi în afara
acestuia, astfel încât să se asigure menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între
participanţii la procesul electoral
– amplasarea prin grija primarilor, în sediul secţiei de votare şi în localul de vot, a
flacoanelor cu soluţie dezinfectantă, pe bază de alcool, pentru mâini, marcate
corespunzător, precum şi a recipientelor unde se vor arunca măştile şi mănuşile folosite;
– asigurarea prin grija primarilor a personalului tehnic care va măsura temperatura
participanţilor la procesul electoral, la intrarea în sediul secţiei de votare şi care va
îndruma alegătorii către localul de vot, respectiv către ieşirea din sediul secţiei de votare,
astfel încât aceştia să petreacă un timp cât mai scurt în interiorul acestuia;
asigurarea prin grija primarilor a termometrelor noncontact şi de către Ministerul Sănătăţii
a materialelor de protecţie sanitară, precum şi a materialelor dezinfectante pentru secţiile
de votare, potrivit reglementărilor în vigoare;
– preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitorul acestuia, după caz, se va asigura că numărul total al persoanelor care sunt prezente în acelaşi timp în localul de vot, exceptând alegătorii, nu va fi mai mare de 15;
– accesul în localul de vot se va face eşalonat, astfel încât în sala unde se votează să nu fie prezenţi, în acelaşi timp, mai mult de 5 alegători şi să se respecte distanţarea de minimum 1 metru între persoane;
– alegătorii sunt obligaţi să îşi dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secţiei de votare şi
localul de vot şi la ieşirea din acestea;
– membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, operatorii de calculator şi persoanele
acreditate vor purta mască şi mănuşi pe tot parcursul numărării voturilor şi vor menţine o
distanţă de minimum 1 metru faţă de celelalte persoane;
– numărul total al persoanelor care sunt prezente în acelaşi timp în localul de vot, pe durata
numărării voturilor, nu poate fi mai mare de 20
Oferta SAVCOM 1-6 Martiue OFERTA RITMIC COM ILIȘEȘTI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here